Brodovi na svojim putovanjima trebaju čvrste i dugotrajne materijale. Dugogodišnjim stvaranjem smo razvili materijale koji su idealni za takve napore.