weberrep 753

weberrep 753

Pakiranje

  • vreća - 25 kg

Weberrep 753 reparaturni mort za fino izravnavanje saniranih dijelova razbrazdanih betonskih površina, a može se koristiti unutra i vani.  Mješavina finog hidrauličnog morta namijenjena kao finalni sloj pri weber.re sustavu sanacije betona ili kao samostalni proizvod. Sanirajte površinska oštećenja betona i zaštitite ga od korozije.

Područje primjene

Zid, Pod

weberrep 753 related products