Potrese ne možemo spriječiti, ali možemo osigurati da naše građevine izdrže tu prirodnu pojavu. Weber protupotresni sustavi olakšavaju izdržavanje seizmičkih sila i smanjuju rizik oštećenja tijekom potresa.Uz Weber sustave mirnije ćete spavati.