weber.floor 4665N Marine Fire

weber.floor 4665N Marine Fire

Pakiranje

  • vreća - 25 kg | paleta - 1000 kg

Za požarno izolirane konstrukcije nije dovoljno staviti bilo kakvu samonivelirajuću masu. Weber.floor 4665N Marine Fire masa je specijalno izrađena kako bi se koristila u kombinaciji s negorivim materijalima i pružila maksimalnu zaštitu od požara. Masa je na cementnoj bazi i zbog inovativnog sastava ima visoku razinu čvrstoće na površini.

Područje primjene

Pod