weberdry PUR seal 2K

Weberdry PUR seal 2K

Weberdry PUR seal 2K je dvokomponentna poliuretanska hidroizolacijska tvrdo-elastična membrana bez sadržaja otapala za nanošenje u tekućem obliku koja se koristi za dugotrajnu hidroizolaciju i zaštitu. Formira membranu bez mogućnosti curenja i sigurna je za primjenu u rezervoarima za pitku vodu.

Područje primjene

Zid, Pod

Pakiranje

 • kanta - 6 kg + 1 kg
 • kanta - 15 kg + 2,5 kg

Dokumentacija i brošure

Priprema i korištenje

 • Površina mora biti čista, suha i čvrsta, bez tragova kontaminacije, koja može štetno utjecati na prianjanje poliuretanske hidroizolacijske membrane
 • Nove betonske konstrukcije moraju se sušiti najmanje 28 dana
 • Stare, nevezane slojeve, prljavštinu, masti, ulja, organske tvari i prašinu treba ukloniti brušenjem. Moguće nepravilnosti površine moraju se izravnati
 • Svaki nevezani dio površine i prašinu od brušenja treba temeljito ukloniti
 • UPOZORENJE: Površina se ne smije prati vodom!
 • Komponentu A weberdry PUR seal 2K potrebno je dobro promiješati prije upotrebe. Zatim dodati weberdry PUR seal 2K komponentu B prema ispravnom razmjeru miješanja. Weberdry PUR seal 2K komponentu A i komponentu B potrebno je miješati električnom mješalicom pri maloj brzini 3-5 min
 • PAŽNJA: Miješanje komponenata mora se izvršiti vrlo temeljno, posebno na stranicama i dnu kante sve dok smjesa ne postane potpuno homogena

Karakteristike i prednosti

 • Nakon nanošenja formira membranu bez spojeva ili mogućnosti curenja
 • Otporna na vodu i kemikalije za tretiranje vode
 • Zadržava mehaničkih svojstava u rasponu od -30 °C do +90 °C
 • Ostaje elastična čak i pri niskim (smrzavajućim) temperaturama
 • Potpuno je prionjiva cijelom površinom na podlogu
 • Služi kao parna brana
 • Otporna na kemikalije iz kućne kanalizacije i uobičajene kemikalije
 • Koristi se kod hidroizolacije rezervoara vode za piće, kanala za opskrbu pitkom vodom, cijevi za pitku vodu
 • Može se koristiti u hidroizolaciji bez mirisa vlažnih područja (ispod pločica) u kupaonicama, bazenima, kuhinjama, itd.

Ograničenja upotrebe

 • Za najbolje rezultate, temperatura tijekom nanošenja i stvrdnjavanja trebala bi biti između 5°C i 30°C
 • Niske temperature usporavaju stvrdnjavanje dok ga visoke temperature ubrzavaju. Visoka vlažnost može utjecati na konačnu završnu obradu 
 • UPOZORENJE: Weberdry PUR seal 2K hidroizolacija je klizava kada je vlažna
 • Maksimalni sadržaj vlage ne smije biti veći od 5%
 • Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uvjete - temperatura 20°C, relativna vlažnost zraka do 65%
 • Ukoliko vremenski uvjeti nisu u skladu sa navedenim, potrebno je postupak rada prilagoditi okolnostima

Ovaj proizvod je pogodan za sljedeće projekte