weberdry PUR coat traffic

Weberdry PUR coat traffic hidroizolacija

Weberdry PUR coat traffic je čvrst, elastičan i UV stabilni alifatski poliuretanski pokrovni sloj stabilnih boja, koji se aplicira preko weberdry PUR seal hidroizolacijske membrane. Otpornost na habanje weberdry PUR coat traffic hidroizolacije omogućava teški pješački i laganiji promet vozila. Uz to produžava životni vijek hidroizolacijske membrane osiguravajući dugotrajnu zaštitu, čak i pri najtežim uvjetima.

Područje primjene

Zid, Pod

Pakiranje

 • kanta - 5 kg
 • kanta - 25 kg

Dokumentacija i brošure

Priprema i korištenje

 • Površina prije nanošenja mora biti čista, suha i čvrsta, bez tragova kontaminacije koja može štetno utjecati na prianjanje membrane
 • Nove betonske konstrukcije moraju se sušiti najmanje 28 dana.
 • Stare, nevezane podloge, prljavštinu, masti, ulja, organske tvari i prašinu treba ukloniti brušenjem
 • Moguće nepravilnosti površine moraju se izravnati.
 • UPOZORENJE: Nemojte prati površinu vodom! Ukoliko na površini na koju se nanosi weber PU sustav postoje dijelovi sa stajaćom vodom, isti se moraju čistiti kako bi se izbjegao biološki i mikrobiološki utjecaj
 • Prije nanošenja se treba dobro promiješati i zatim nanijeti valjkom ili airless pištoljem na površinu sa prethodno apliciranom weberdry PUR seal poliuretanskom hidroizolacijskom membranom
 • Ako nanosite više slojeva sačekajte najmanje 3 sata između slojeva (ne više od 6 sati)

Karakteristike i prednosti

 • Jednostavna aplikacija
 • Jednokomponentni materijal
 • Otporan na tešku i konstantnu abraziju i trošenje
 • UV stabilan i stabilnih tonova
 • Stvara sjajnu podlogu, jednostavnu za čišćenje
 • Ne pokazuje efekt bijelih tragova kao kod aromatskih poliuretanskih hidroizolacija
 • Otporan na vodu, toplinu i smrzavanje
 • Zadržavanje mehaničkih svojstava u rasponu od -30 °C do +90 °C
 • Može se koristiti za hidroizolaciju platformi i pješačkih staza, javnih pješačkih zona, izloženih parkinih površina, površina izloženih teškim uvjetima habanja
 • Hidroizolirana površina je prohodna za javni pješački promet

Ograničenja upotrebe

 • Temperatura podloge i okoline treba biti između +5°C i +35°C
 • Izbjegavajte nanošenje pri vrlo vlažnim i/ili vrlo toplim vremenskim uvjetima
 • Ne koristiti na smrznutim podlogama ili podlogama koje se tope ili ako postoji rizik od mraza ili kiše u roku od 24 sata
 • Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uvjete - temperatura 20°C, relativna vlažnost zraka do 65%
 • Ukoliko vremenski uvjeti nisu u skladu sa navedenim, potrebno je postupak rada prilagoditi okolnostima
 • Preporučujemo da se prije početka radova naprave probne površine

Ovaj proizvod je pogodan za sljedeće projekte