Na potres ne možemo utjecati, ali možemo ojačati svoje objekte kako bi umanjili mogućnost oštećenja kada do potresa dođe. Weber protupotresni proizvodi u sustavu olakšavaju izdržavanje seizmičkih sila i smanjuju rizik oštećenja tijekom potresa.