webermin classic PLUS

webermin classic PLUS

Završna mineralna dekorativna žbuka obogaćena polimerom, što joj daje povećanu vodoodbojnost. Žbuka ima pojačano prianjanje na podlogu i otpornost na pucanje zbog čega je u velikoj prednosti pred drugim mineralnim žbukama. Webermin classic PLUS će uz poboljšanje izolacije vašeg zida produžiti mu vijek trajanja, što je jedan od bitnih ciljeva nanošenja žbuke.

Područje primjene

Zid

Pakiranje (granulacija - 1,0 mm/1,5 mm/2,0 mm/3,0 mm)

 • kanta - 25 kg | paleta - 1200kg

Priprema i korištenje

 • Mineralne podloge (vapnene, vapneno – cementne) moraju biti suhe, tvrde i bez deformacija koje su uzrokovane smanjivanjem, savijanjem ili slijeganjem
 • Nove podloge, npr. fina žbuka moraju biti izrađene u skladu s normativima
 • Podloga na koju se nanosi završna mineralna žbuka mora biti ravna i bez pukotina
 • Postojeću termo žbuku površinski armiramo
 • Pri sanaciji podloga mora biti očišćena od neprijanjivih čestica, nenosivih starih slojeva žbuka i premaza

Karakteristike i prednosti

 • Završna mineralna dekorativna žbuka bijele boje obogaćena polimerima
 • Povećane vodoodbojnosti za unutarnje i vanjske zidove
 • Otpornija na pucanje
 • Snažno prianjanje

Ograničenja upotrebe

 • Temperatura podloge i zraka ne smije pasti ispod + 5 ° C
 • Tijekom radova izbjegavati direktno izlaganje suncu, vjetar i kišu
 • Uvjeti za produljeno sušenje su posebno niske temperature i visoka vlažnost

Ovaj proizvod je pogodan za sljedeće projekte