Tehnička škola Nikola Tesla

Koliko je kod učenika važno da dođu do rješenja problema još je važniji način na koji su došli do rješenja. Cijeli proces je lakše pratiti i logički zaključivati ako se u prostoru osjećaju ugodno. Zdrav zrak i idealna temperatura su jedan od vrlo važnih faktora. Weber sustavi su osmišljeni kako bi stvarali najbolje uvjete unutar objekata na koje su postavljeni. Na Tehničku školu Nikola Tesla je stoga postavljena mineralna staklena vuna Isover Clima 34 koja daje zidu izvrsnu izolaciju. Prekrivena je weber.therm family ljepilom u koje je ugrađena weber armirna mrežica 4x4 za bolju čvrstoću i povezanost. Vanjsku zaštitu i ljepotu objektu daje weber PerSil završni sloj prije kojeg je površina premazana weber.prim G800/G700 premazom za bolje prianjanje.