Kako procijeniti stanje fasade nakon što je zima na odlasku?

procjena_stanja_fasade-weber

Fasada u vrlo kratkom periodu nakon što se postavi krene i starjeti. Starenje materijala nije odmah vidljivo na vanjskoj površini, ali već nakon nekoliko mjeseci ako nije napravljeno prema svim propisima vidljivi su prvi znakovi štete.

 

Fasada je, uz krov i stolariju, najviše izložena svim agresivnim utjecajima okoline.

 

Tijekom vremena, a pogotovo nakon zime i izloženosti različitim uvjetima potrebno je pregledati i procijeniti stanje fasade čija trajnost, životni ciklus i funkcionalnost ovisi o nekoliko parametara:

  • vrsta i kvaliteta ugrađenih materijala  (vrsta fasadnog sustava, debljina armaturnog sloja, stupanj refleksije i dr.)
  • kvaliteta izvedbe, poštivanje struke i proizvođača materijala
  • atmosferski i klimatski utjecaji (sunce, led, kiša, magla, …)
  • konstrukcijski utjecaji (strehe, špalete, podnožja i dr.)
  • specifični utjecaji mikrolokacije u kojoj se objekt nalazi (smog i sl.)

Održavanjem fasade poboljšavamo njenu funkcionalnost i produžujemo vijek, ali ne samo fasade već i kompletnog stambenog objekta.

 

Kod nas je uobičajeno mišljenje kako nakon izrade fasadnog sustava više ništa ne treba poduzimati, niti kontrolirati te da će biti u savršenom stanju još godinama iza.

Svaki vlasnik stambenog objekta zadužen je za preventivno i plansko održavanje fasade svojeg objekta.

Redovno održavanje dugoročno utječe pozitivno na fasadu, održavajući ju lijepom, čistom i funkcionalnom.

 

U nastavku su preporuke za održavanje fasade te koje je mjere potrebno poduzeti za eventualnu sanaciju i/ili uklanjanje nedostataka.

1. Konstrukcijski utjecaji

Konstruktivna zaštita od vremenskih utjecaja:

Razlikujemo zaštićene dijelove fasade koji zbog širokih nadstrešnica su potpuno zaštićeni od vremenskog utjecaja. Nakon toga, postoje djelomično zaštićeni dijelovi fasade s manjom zaštitnom konstrukcijom na koje mogu utjecati sunčevo zračenje, oborine i vjetar. Na kraju su nezaštićeni dijelovi fasade na koje neometano utječu sve vremenske prilike i neprilike.

Podnožje fasade:

Podnožje je najopterećenije područje fasade. Kiša, snijeg, mehanička opterećenja najjače utječu upravo na podnožje fasadnog sustava.

1) Horizontalno uređenje podnožja

Kako bi se smanjilo zaprljanje što ga nosi voda koja pršće s tla noseći čestice prljavštine (zemlja, sitni pijesak itd.), potrebno je oko objekta napraviti stazu. Ona se izvodi u minimalnoj širini od 80 cm, s propisanim nagibom od objekta prema okolišu i oblaže betonskim opločnicima, keramičkim pločicama, betonom ili ispranim granulatom šljunka.

2) Vertikalno oblikovanje

Kako bi se smanjilo dodatno opterećenje vodom koja curi s gornjeg dijela fasade preporučuje se uvlačenje podnožja u odnosu na gornji dio >= 2 cm. Loša izvedba fasade je izvlačenje podnožja jer na tim dijelovima dolazi do zadržavanja vlage, a kut između ploha je sklon pucanju.

Oblikovanje detalja:

1) PROZORSKE KLUPČICE:

Kod ugradnje prozorskih klupčica treba pripaziti na nagib (minimalno 5%) i izvučenost minimalno 3 cm od fasadne površine. Također, mora postojati detalj koji sprječava otjecanje oborinskih voda s bočnih strana klupčice jer ako to nije pravilno izvedeno dolazi do otjecanja oborinskih voda s bočnih strana klupčice i niz fasadu.

2) LIMARIJA:

Ako je pravilno izvedena trebala bi spriječiti podlijevanje oborinskih voda prema spoju vertikalne i horizontalne izolacije te onemogućiti podlijevanje oborina koja su nošene jakim vjetrom.

3) ŠPALETE OTVORA:

Naglasak se daje na dubinu, tj. uvučenost špalete prema ukupnoj površini fasade. Kod dubljih špaleta slabiji je atmosferski utjecaj na spojeve stolarije i fasade, a i sami detalji su trajniji. Dubina špalete definira trajnost i stabilnost fasade.

4) UDALJENOST PREDMETA:

Fasadu treba zaštiti koliko god je to moguće i od kontejnera, parkiranih bicikala, naslaganih drva, grmlja i grana koje je mogu oštetiti, ali i od uređaja koji isijavaju toplinu.

5) PRIČVRSNICE:

Loše pričvrsnice ili pričvrsnice postavljene bez izolacijskih čepova (rondela) mogu uzrokovati štetu na fasadi. Predstavljaju hladne mostove na čijim spojevima je moguća kondenzacija vlage te pojava algi i plijesni na površini fasade. (Potražite Weber algicid G610 koji se bori protiv algi, plijesni.)

Kišni mostovi:

To su područja na fasadi gdje oborinska voda uz pomoć snage vjetra prolazi kroz fasadne slojeve te moči i vlaži podložni zid uzrokujući veliku štetu. Kod fasada koje su izložene ekstremno jakim vjetrovima treba razmisliti o ugradnji dodatnih hidroizolacijskih premaza radi učinkovitijeg brtvljenja područja uz sve proboje.

2. Utjecaji materijala

Svaki stambeni objekt počinje starjeti odmah nakon izgradnje. U početnoj fazi materijali stare na nama nevidljiv način, a u svakoj idućoj fazi na građevinskim dijelovima počinju biti vidljivi nedostaci. Kod građevinskih materijala veliki značaj ima upravo kvaliteta i vrsta korištenog materijala, a osim toga tu su već spomenuti i vremenski uvjeti, nedostatak održavanja, itd.

Glavni izvori građevinskih šteta:

- loše projektirani i izvedeni detalji

- izvođačke pogreške

- manjkavost materijala

I kod savršeno ugrađenih kvalitetnih materijala zbog izloženosti različitim utjecajima dolazi do prirodnog starenja fasadnog sustava koji su tijekom vremena sve vidljiviji. Zbog nepažnje i neodržavanja te loše izvedenih radova pri kojima je korišten lošiji materijal štete na fasadi vidljive su jako brzo. Tada je potrebno što prije otkloniti nastala oštećenja, riješiti ih adekvatnim materijalima i redovitim pregledima te odmah djelovati na njihove ponovne pojave. Osnovni premazi te završni dekorativni sloj koji je direktno izložen svim navedenim utjecajima ima najveću ulogu u funkcionalnosti fasade.

3. Klimatski utjecaji

Jedan od najvažnijih čimbenika na koji je potrebno obratiti pozornost. Iako se na takve utjecaje ne može direktno utjecati, postoje preporuke na što pripaziti nakon određenih vremenskih razdoblja. Geografski položaj u kojem se nalazi stambeni objekt ima svoje specifičnosti koje direktno utječu na klimatske uvjete: količine oborina, magla, vlažnost zraka, sunčeva svjetlost i sl. Klimatske pojave utječu, a izvedba i vrsta materijala definiraju otpornost i dugotrajnost fasade.

Oborine - utječu na vlaženje fasadnih površina. Stvaraju pogodno tlo za pojavu zidnih algi i plijesni te nanose nečistoće na fasadu.

Magla i vlažnost zraka - izloženost povećanoj magli i vlažnosti zraka uzrokuju pojavu algi i plijesni.

Sunčeva svjetlost - povisuje temperaturu fasadnih površina, što ima utjecaj na povećanje naprezanja tj. opterećenosti fasadnog sustava. Kod manje kvalitetnih materijala, UV-zračenje više utječe na postojanost tonova završih slojeva i boje.

Blizina vode - značajan utjecaj na fasadu zbog veće vlažnosti zraka.

Prisutnost vegetacije - utjecaj sjena na fasadu te zadržavanje kondenzirane i atmosferske vlage na fasadi.

Utjecaj mora - izloženost jakom vjetru, soli, velikoj količini vlage i visokim temperaturama te štetno UV zračenje. Sol nošena vjetrom u kombinaciji s vlagom penetrira u fasadu i smanjuje njen vijek trajanja.

4. Mjere za očuvanje fasade

Prvi korak započinje izborom najkvalitetnijih termo fasadnih sustava. Visoka kvaliteta Weber materijala uz ispravnu ugradnju istih, omogućiti će najduži mogući period bez potrebe za popravcima. Svaki fasadni sustav treba periodično pregledavati i održavati. Cilj je očuvati tehnička svojstva objekta. Održavanje stambenog objekta služi i očuvanju njegove vrijednosti te podrazumijeva:

  • Pregled objekta - nadziranje prirodnog procesa starenja i trošenja fasade te preventivno reagiranje i rješavanje problema.
  • Održavanje, popravak, renovacija - popravak služi kako bi se uspostavila i vratila sigurnost i funkcionalnost u sve dijelove stambenog objekta, a renoviranje podrazumijeva restauraciju čitavog objekta ili nekih dijelova te dovođenje u početno stanje
  • Čišćenje građevinskih elemenata (prozorske klupčice, žljebovi i sl.) na kojima se taloži prljavština koja može izazvati zaprljanja fasadnog sustava. Za uklanjanje algi i plijesni preporučuje se mehaničko čišćenje četkom na mokro ili visokotlačnim čistačem uz uporabu Weber algicid G610.

Prema navedenom, procjena stanja fasade nije lagan posao i ovisi o mnogo čimbenika, ali ako se detaljno obavi s vremena na vrijeme može poslužiti za produljenje životnog vijeka fasade te je učiniti funkcionalnom i lijepom kao na početku.

Prilikom pregleda fasade i uočavanjem oštećenja slobodno nam se obratite za savjete i preporuke, a možete pročitati i naš blog o tome kako samostalno očistiti i zaštiti fasadu. Skupa pronađimo rješenje koje će vašu fasadu učiniti ponovno privlačnom.

Ako vam je iz svega navedenog ipak zaključak da je vrijeme da razmislite o obnovi fasade evo nekoliko preporuka kako uspješno napraviti projekt i obnoviti fasadu.